Tutaj Twoja Reklama

HD PROJECTS

W Grupie Pfleiderer Grajewo S.A. w 2014 roku wzrosła sprzedaż o 4% r/r, do poziomu 1 522,8 mln PLN i zyski. Rozpoczęto także proces integracji operacyjnej w ramach Grupy, która ma przynieść 15 mln euro oszczędności do 2017 roku.

− Rok 2014 to udany okres dla Pfleiderer Grajewo - mówi Michael Wolff, prezes zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. − Zwiększyliśmy sprzedaż, a także zyski na każdym poziomie rachunku wyników. Cieszy nas zwłaszcza wzrost rentowności, który pokazuje, że kierunek naszych inwestycji oraz obrana strategia zwiększania udziału w sprzedaży produktów o wyższej marży przynosi założone efekty. Dzięki naszym zabiegom, trudna sytuacja na Wschodzie pod koniec roku nie przełożyła się znacząco na działalność Spółki, a rosnący popyt na rynkach Europy Zachodniej i Skandynawii pozwolił zamknąć rok wzrostami.

O poprawiającej się kondycji Pfleiderer Grajewo S.A. świadczy bliskie maksymalnemu wykorzystanie mocy produkcyjnych na głównych ciągach technologicznych. W IV kw. 2014 roku wyniosło ono 99,2%, wobec 96,9% przed rokiem. Wzrostowi zyskowności sprzedaży sprzyjało stabilne zachowanie cen surowców i energii. W całym 2014 roku rentowność sprzedaży wzrosła o 2 punkty procentowe do 19,9%. W 2014 roku Pfleiderer Grajewo S.A. wydała na inwestycje 114 mln zł.

 – Dotyczyły one przede wszystkim poprawy efektywności oraz odtworzenia majątku produkcyjnego w celu zwiększenie mocy produkcyjnych. Korzystne prognozy dotyczące rynku meblarskiego w najbliższym czasie powodują,
że w 2015 roku nakłady na inwestycje Spółki wyniosą ponad 100 mln zł –
mówi Michael Wolff.

Pfleiderer Grajewo w 2014 roku obniżyło jeszcze poziom zadłużenia oraz zachowało bezpieczną strukturę kapitałową. Zadłużenie finansowe spadło o 48 mln PLN, a wskaźnik długu finansowego netto do EBIDTA wyniósł poniżej 0,5.

– Wolne środki na koniec 2014 r. to aż 350 mln PLN – dodaje Rafał Karcz, członek zarządu, dyrektor finansowy Pfleiderer Grajewo S.A. − Strategia naszej Grupy na rok 2015 zakłada rozpoczęcie procesu wielopłaszczyznowej integracji struktur organizacyjnych między jednostkami biznesowymi BC East i BC West.

Pierwszym jej elementem była unifikacja zarządów oraz rad nadzorczych w Niemczech i w Polsce.

− Unifikacja procesów oraz działań będzie miała na celu, między innymi, zwiększenie konkurencyjności oraz otwarcie nowych rynków zbytu – mówi Michael Wolff.

Działania integracyjne mają przynieść Grupie Pfleiderer 15 mln euro do końca 2017 roku.

Źródło: Pfleiderer

 

portal meblowy